Meer gespecialiseerde hulp

Hulp in de buurt

Leeftijd: 

Kind, jongere, volwassene

Regio: 

België

Leeftijd: 

Kind, jongere, volwassene

Regio: 

België

Vind een psycholoog

Vind een psycholoog door je gemeente, klacht of gewenste therapievorm in te geven….

Leeftijd: 

Kind, jongere

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Kind, jongere

Regio: 

Meetjesland

MFC Meetjesland

Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt….

Leeftijd: 

Kind, jongere en volwassene

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Kind, jongere en volwassene

Regio: 

Meetjesland

De Triangel

De Triangel biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen…

Leeftijd: 

Volwassenen

Regio: 

Kempen

Leeftijd: 

Volwassenen

Regio: 

Kempen

Netwerk GGZ Kempen: aanmeldingsteam

Aanmeldingsteam (AMT) is een gecentraliseerd kenniscentrum m.b.t de zorg voor personen vanaf 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid…

Leeftijd: 

Jongere, volwassene

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Jongere, volwassene

Regio: 

Meetjesland

MOBIL Team Meetjesland

Van 18 tot 65 jaar
Het MOBiLteam heeft als doel mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid te begeleiden en te behandelen…

Leeftijd: 

Volwassene

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Volwassene

Regio: 

Meetjesland

CAW Oost-Vlaanderen

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht…

Leeftijd: 

Volwassene, jongere

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Volwassene, jongere

Regio: 

Meetjesland

CGG Adentro

Specialisten in preventie en behandeling van ernstige psychische problemen….

Leeftijd: 

Kind, jongere, volwassene

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Kind, jongere, volwassene

Regio: 

Meetjesland

Eerstelijnspsychologische Zorg

Op deze pagina vind je het psychologische aanbod dat met RIZIV-terugbetaling mogelijk is. Je vindt er geconventioneerde klinisch…

Leeftijd: 

Jongere, volwassene

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Jongere, volwassene

Regio: 

Meetjesland

Assessmentteam PAKT

Vanaf 16 jaar
Het Assessmentteam biedt hulp aan personen met een (vermoeden van) psychische problematiek en/of hun netwerk….

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

CGG Kempen

CGG Kempen biedt preventie, vroegdetectie/vroeginterventie en begeleiding/behandeling aan mensen met een ernstige psychische, ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek…

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Psycholoog

Psychologen hebben zich toegespitst op de kennis over psychische stoornissen en de behandeling hiervan….

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Therapeut

Een therapeut gaat samen met je aan de slag om een antwoord te vinden op jouw hulpvraag. Vind…

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Psychiater

Een psychiater is een arts gespecialiseerd in psychiatrie en het behandelen van complexe of zwaardere psychiatrische stoornissen. …

Konden we je toch niet verder helpen? Neem vrijblijvend contact op met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) van jouw regio.

Kzitermee.be  laat jou niet in de steek.
Meer info over onze organisatie?