Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband en realiseert verbinding tussen verschillende actoren en organisaties. Het doel? De geestelijke gezondheid en levenskwaliteit van volwassenen en oudereren met een (risico op) psychische kwetsbaarheid in Zuid West-Vlaanderen optimaliseren. Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg neemt hiervoor 5 sleutelfuncties op

Functie 1: Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling.
Functie 2: Ambulant behandelaanbod.
Functie 3: Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie.
Functie 4: Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is.
Functie 5: Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.

Jennifer (sociale dienst)

Bij Jennifer van de sociale dienst kan je terecht met al je vragen, bezorgdheden, … rond welzijn (bvb rond alcohol, drugs roken, geweld of grensoverschrijdend gedrag…).

Lokaal dienstencentrum Het Applauws

Het lokaal dienstencentrum Het Applauws is een ontmoetingsplaats in Lauwe waar je terecht kan om andere mensen te ontmoeten. In samenwerking met Cultuurcentrum Menen biedt Het Applauws een podiumaanbod (theater, muziek en comedy) én een vormingsaanbod aan. Het lokaal dienstencentrum organiseert zelf ook activiteiten en zet ook projecten en samenwerkingen op met Lauwse verenigingen, cultuurmakers en -liefhebbers.

Lokaal dienstencentrum Aurélys

Het lokaal dienstencentrum Aurélys is een ontmoetingsplaats waar je terecht kan voor een gezellige babbel, om samen met anderen iets te drinken of te eten, een leuke activiteit te doen en een aantal diensten (poetshulp, thuisverpleging, …).

Lokaal dienstencentrum Het Gaverpeirdje

Het lokaal dienstencentrum De Karmel is een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Je kan er terecht voor

Ontspanning & ontmoeting (een babbeltje, samen iets drinken, …)
Voordrachten en workshops rond diverse thema’s
Diverse diensten (maaltijden, voetverzorging, …)

Lokaal dienstencentrum De Karmel

Het lokaal dienstencentrum De Karmel is een open huis waar iedereen uit de buurt van de Karmel terecht kan om anderen te ontmoeten, een drankje of een lekkere maaltijd, een babbeltje te slaan of samen activiteiten te doen (bvb. bloemschikken, een cursus Engels, …). Je kan er ook terecht voor een aantal diensten zoals pedicure, kapper, …

De Verdwaalde Ooievaar

De Verdwaalde Ooievaar is een vereniging voor wensouders en professionelen rond het thema (onvervulde) kinderwens. Ze bieden informatie en steun en via hun forum en activiteiten kan je in contact komen met lotgenoten zodat je voelt dat je niet alleen staat. Verder doen ze aan sensibilisering en belangenbehartiging. 

De Beste Beslissing

De Beste Beslissing laat jou bewust worden van wat alcohol met je doet en hoe je ermee kan omgaan.

Eerstelijnspsychologe Linda Accou

Voel je je slecht in je vel? Heb je nood aan een goed gesprek? Worstel je wel eens met bepaalde gedachten of gevoelens? Linda biedt toegankelijke psychologische hulp.

Gesprekken met haar kunnen doorgaan op afspraak in het Sociaal Huis in Wevelgem.

Eerstelijnspsychologe Laurence Dhaene

Voel je je slecht in je vel? Heb je nood aan een goed gesprek? Worstel je wel eens met bepaalde gedachten of gevoelens? Laurence biedt toegankelijke psychologische hulp.

Gesprekken met haar kunnen doorgaan op afspraak in het Sociaal Huis in Wevelgem.