CLBch@t

CLBch@t is een initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met alle vragen over studeren, studiekeuze, goed voelen of gezondheid.

De Beste Beslissing

De Beste Beslissing laat jou bewust worden van wat alcohol met je doet en hoe je ermee kan omgaan.

Zelfmoordlijn 1813

Bij Zelfmoordlijn 1813 kunnen personen met zelfdodingsgedachten, hun omgeving en nabestaanden gratis terecht voor een hulpverlenend gesprek.

ASPHA

ASPHA biedt Advies rond SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners. Het is een advieslijn over het begeleiden van suïcidale personen, hun omgeving en nabestaanden van zelfdoding.

Gevoelsthermometer

Gevoelsthermometer laat je je gevoelens registreren en benoemen. Op deze manier kan je opvolgen hoe je je voelt.

Gamechangers

GameChangers is er voor evenwichtig game- en schermgebruik. Ze zetten zich in voor een wereld zonder gameverslaving.

Veilig online

Veilig online biedt vorming aan voor ouders over het omgaan met online media in het gezin.

Think Life

Think Life helpt mensen beter te leren omgaan met zelfmoordgedachten.

Opvoedingslijn

Opvoedingslijn helpt (groot)ouders en andere opvoeders met hun vragen over opvoeding.