Rouwzorg Kempen

Even je hart kunnen luchten in een goed gesprek of  lotgenoten ontmoeten, kan deugd doen en de nodige steun geven. Om die redenen wil Rouwzorg Kempen zich inzetten om volwassenen én kinderen te begeleiden in hun rouwproces. In deze vertrouwde en open gesprekken kan je met hen delen wat je wakker houdt en waarvoor je steun kan gebruiken.

Rouwzorg Kempen biedt ook mentale palliatieve zorg aan voor patiënt en nabestaande(n).

Naast de praktijk in Balen, komen de medewerkers ook aan huis.

WWIN (Werk en Welzijn Integratie)

WWIN (Werk en Welzijn Integratie) biedt individuele belgeleiding en ondersteuning op maat van de jongere tussen de 18 en 30 jaar die werkloos zijn. Een vertrouwenspersoon bekijkt samen met de jongere welke noden hij/zij heeft op gebied van welzijn en werk en welke ondersteuning aansluit bij deze vraag.

Jennifer (sociale dienst)

Bij Jennifer van de sociale dienst kan je terecht met al je vragen, bezorgdheden, … rond welzijn (bvb rond alcohol, drugs roken, geweld of grensoverschrijdend gedrag…).

Jeugdhuis ’t Schipke 

In jeugdhuis ‘t Schipke kunnen jongeren terecht om andere jongeren te ontmoeten, voor een gezellige babbel, een drankje, concertjes,…

Jeugddienst DoeKéZot

Wil jij andere jongeren ontmoeten? Dan kan de jeugddienst je hierbij zeker helpen! De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren, ondersteunt jeugdverenigingen en animatoren, …

CLBch@t

CLBch@t is een initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met alle vragen over studeren, studiekeuze, goed voelen of gezondheid.

De Beste Beslissing

De Beste Beslissing laat jou bewust worden van wat alcohol met je doet en hoe je ermee kan omgaan.

Meldpunt discriminatie (Unia)

Inwoners van Zwevegem die geconfronteerd werden met discriminatie of haatboodschappen kunnen terecht bij het meldpunt discriminatie van Unia. Het doel van Unia? Discriminatie bestrijden en streven naar gelijke kansen voor iedereen. Dit doen ze door te informeren, sensibiliseren en het behandelen van discriminatiemeldingen.

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Menen

Met vragen en problemen over welzijn kan je gratis en anoniem terecht bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zij kunnen helpen bij allerlei zaken: relatieproblemen, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen,  

Je kan er terecht met of zonder afspraak, via telefoon, chat, e-mail of voor een gesprek met een hulpverlener. Er wordt crisishulp, kortdurende hulp, begeleiding, … aangeboden.

Huis van het Kind Menen

Huis van het Kind is er voor ouders, kinderen en jongeren voor alles rond opvoeden en opgroeien.

Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.