Jonas- jeugddienst Waregem

Wil jij andere jongeren ontmoeten? Dan kan Jonas van de jeugddienst je hierbij zeker helpen! De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren, vakantiewerking, ondersteunt de jeugdverenigingen,…

Brugfiguren secundair onderwijs

Als brugfiguren vormen Sara en Niels de brug tussen de ouders, de school en andere relevante partners in de buurt. Ze proberen het welbevinden van ouders en kinderen op school en thuis te verbeteren en proberen ook de scholen te versterken. Sara en Niels gaan samen met het gezin op zoek naar antwoorden op hun vragen rond diverse thema’s zoals onderwijs, hulpverlening, vrije tijd, …

Brugfiguren basisonderwijs

De brugfiguren vormen de brug tussen de ouders, de school en andere relevante partners in de buurt. Ze proberen het welbevinden van ouders en kinderen op school en thuis te verbeteren en proberen ook de scholen te versterken.

Gezinnen met schoolgaande kinderen in basisscholen van Waregem en gezinnen met jonge kinderen van 0-3 jaar woonachtig in Waregem kunnen terecht bij de brugfiguren.

Babysalon

Het Babysalon is een ontmoetingsmoment voor zwangere en mama’s met kinderen van 0 tot 3 jaar. Naast de ontmoeting is er ook een mogelijkheid om individueel advies of info in te bekomen bij de aanwezige vroedvrouw.

Het Babysalon gaat telkens door op de 1ste donderdag van de maand van 13u30 tot 15u30.

Vzw Victor

Vzw Victor biedt opvoedingsondersteuning aan West-Vlaamse kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. Je kan er terecht voor praatavonden, infoavonden, webinars, individuele- en groepsbegeleiding, …

Wijkfun

Wijkfun is een initiatief in het Torenhof om kinderen van laagdrempelige vrijetijdsaanbod te voorzien in de wijk. Er kunnen gezelschapspelletjes gespeeld worden en aanvullend zijn er wekelijks ook andere activiteiten zoals Playstation, sportinitiatie, dans, knutselen,…

Pedagogisch advies

Het spreekuur pedagogisch advies (in samenwerking met Ouders Steunen in Opvoeden) is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders… die woonachtig zijn in Waregem en behoefte hebben aan een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert.  Samen gaan we op zoek naar een manier van omgaan met de opvoedingsvragen, -en problemen en op zoek naar oplossingen die jou gepast lijken.

Tweewekelijks is een pedagogisch adviseur aanwezig op het Welzijnshuis Waregem of op een basisschool in Waregem. Neem gerust contact op voor meer uitleg of om een afspraak vast te leggen.

De Stege

Mini-beleefboerderij De Stege voorziet een zinvolle tijdsbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder speciale noden. Je kan er terecht voor: dagbesteding, inclusieve kampen, workshops, … Er wordt hierbij telkens gewerkt aan het versterken van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het faciliteren van ontmoeting met anderen, het bieden van rust, het opdoen van succeservaringen, …

Daarnaast organiseren ze ook KOPP (Kinderen van Ouders met psychische problemen)-namiddagen. Tijdens deze namiddagen krijgen kinderen de ruimte om te praten over moeilijkheden die ze ervaren, krijgen ze tools en handvaten aangereikt om hiermee te leren omgaan en kunnen ze samen met andere kinderen leuke activiteiten doen, ontspannen en plezier te maken.

Centraal in deze activiteiten staat het respect voor mens, dier en milieu.

Brugfiguur Niels Derie

Als brugfiguur secundair onderwijs probeert Niels jongeren, ouder(s) en scholen dichter bij elkaar te brengen. Dit doet hij door gezinnen te ondersteunen op verschillende vlakken (opvoeding, opvang, vrije tijd,…), scholen te versterken, het contact tussen de school en het gezin te verbeteren, …

Niels is er voor alle jongeren uit de secundaire scholen in Waregem, Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem, hun gezin en de scholen zelf.

Brugfiguur Fatima El Ghazoini

Als brugfiguur secundair onderwijs probeert Fatima jongeren, ouder(s) en scholen dichter bij elkaar te brengen. Dit doet ze door gezinnen te ondersteunen op verschillende vlakken (opvoeding, opvang, vrije tijd,…), scholen te versterken, het contact tussen de school en het gezin te verbeteren, …

Fatima is er voor alle jongeren uit de school Athena Campus Drie Hofsteden, OKAN, hun gezin en de scholen zelf.