Konekti

Konekti biedt ondersteuning wanneer het samenleven thuis onrustig loopt en er nood is aan een kortdurende ondersteuning om verdere escalatie te vermijden.
Via de methode van 1Gezin1Plan wordt samen met hele gezin een plan van aanpak opgesteld. Hierbij wordt telkens vertrokken vanuit de krachten, aanwezige hulpbronnen, …Het gezin neemt een regierol op in nauwe samenwerking met het aanwezige netwerk.

Daarnaast kan je als kind en jongeren tussen 0 & 25 jaar ook terecht bij de eerstelijnspsycholgen voor een snelle, kortdurende psychologische ondersteuning van vier sessies.

Aanmelden kan na doorverwijzing via een professional.

BRASA

Brasa is een project vanuit de samenwerking tussen CLB, CGG Mandel en Leie en CAW Zuid-West-Vlaanderen. De eerstelijnspsychologen en -pedagogen organiseren gratis groepssessies rond allerlei thema’s: omgaan met angst en paniek, seksualiteit en grenzen, omgaan met rouw, … op locaties dichtbij kinderen/jongeren zelf. Het aanbod kan telkens aangepast worden op basis van noden, de leeftijd en groep.

Katrol Zuid-West-Vlaanderen (werkingsgebied Wervik)

De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden echter eveneens betrokken bij de ondersteuning. Ook de ouders worden bijgestaan en ondersteund (bvb. aanleren van de Nederlandse taal, opvoedingsvragen, vragen rond tewerkstelling, …)

Na de aanmelding komt een ankerfiguur langs bij het gezin om samen te kijken waar de noden liggen.

CLBch@t

CLBch@t is een initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met alle vragen over studeren, studiekeuze, goed voelen of gezondheid.

Huis van het Kind Menen

Huis van het Kind is er voor ouders, kinderen en jongeren voor alles rond opvoeden en opgroeien.

Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Brugfiguren Miriam en Céline

Als brugfiguren proberen Miriam en Céline kinderen, ouder(s) en scholen dichter bij elkaar te brengen. Dit doen ze door gezinnen te ondersteunen op verschillende vlakken (opvoeding, opvang, vrije tijd,…), scholen te versterken, het contact tussen de school en het gezin te verbeteren, …

Miriam en Céline zijn er voor alle kinderen van het basisonderwijs, hun ouders en de basisscholen.

Brugfiguur Roy

Als brugfiguur probeert Roy jongeren, ouder(s) en scholen dichter bij elkaar te brengen. Dit doet hij door gezinnen te ondersteunen op verschillende vlakken (opvoeding, opvang, vrije tijd,…), scholen te versterken, het contact tussen de school en het gezin te verbeteren, …

Roy is er voor alle jongeren uit het secundair onderwijs, hun ouders en de secundaire scholen. 

Brugfiguur Steffi

Als brugfiguur onderwijs en welzijn probeert Steffi kinderen, ouder(s) en scholen dichter bij elkaar te brengen. Dit doet ze door gezinnen te ondersteunen op verschillende vlakken (opvoeding, opvang, vrije tijd,…), scholen te versterken, het contact tussen de school en het gezin te verbeteren, …

Steffi is er voor alle gezinnen met kinderen uit Wervik, Geluwe, Kruiseke en de scholen. 

Huis van het Kind Wervik

Huis van het Kind is er voor ouders, kinderen en jongeren voor alles rond opvoeden en opgroeien.

Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Huiswerkbegeleiding De Kier

In buurthuis De Kier kunnen kinderen van het eerste tot en met het 2de middelbaar terecht voor huiswerkbegeleiding en een studieplek. Een team van vrijwilligers helpt de kinderen bij problemen die ze ondervinden bij het studeren.