De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

Vind een psycholoog

Vind een psycholoog door je gemeente, klacht of gewenste therapievorm in te geven.

RTJ De Tafels

RTJ De Tafels (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) is een gratis mobiele dienst voor jongeren en hun netwerk, die elke vraag ernstig neemt.

Kind en Gezin – Lokaal Team Meetjesland

Kind en Gezin is het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met jonge kinderen. Lokaal team Meetjesland ondersteunt gezinnen in de regio Meetjesland. 

Algemene werking
Een lokaal team van Kind en Gezin brengt een aanbod op maat, aangepast aan de lokale situatie in een gemeente of stad én aan de noden van elk gezin.
Elk lokaal team is multidisciplinair samengesteld.
Aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen terecht bij een verpleegkundige, gezinsondersteuner, psychopedagoog en sociaal werker.
Partners en voorzieningen kunnen rekenen op de steun van een intersectorale medewerker en een relatiebeheerder.
Elk team heeft ook een administratief medewerker.
De zelfstandige consultatiebureau-artsen geven mee vorm aan het lokale multidisciplinaire aanbod. Organiserende besturen staan o.a. in voor de inrichting, de infrastructuur en de vrijwilligerswerking van de consultatiebureaus. 

Doelgroep
Alle (aanstaande) gezinnen en hun kinderen tot 3 jaar.
Partnerorganisaties en voorzieningen.