ConTempo vzw

Is je partner overleden en heb je het moeilijk om de draad van het leven opnieuw op te nemen? ConTempo is er voor jou.

ConTempo organiseert rouwzorgtrajecten. Het rouwzorgtraject is groepswerk.

Onder professionele begeleiding en omringd door lotgenoten leer je omgaan met verlies en bouw je aan een nieuwe toekomst. Ze organiseren op verschillende plaatsen over het hele land rouwzorgtrajecten. Ze zijn specifiek gericht op mensen die met hun verdriet alleen achterblijven en niemand (meer) vinden om erover te praten.

ConTempo vzw brengt mensen samen die net als jij hun partner hebben verloren. Er zijn groepen voor jonge en minder jonge lotgenoten. Daarnaast organiseren ze ook leesclubs, provinciale en nationale ontmoetingen.

S-Plus

S-Plus is een seniorenvereniging met een ruim aanbod voor levenslustige plussers met pit. We zorgen voor een fijne tijd samen met ruimte om levenslang te leren. We staan samen op de barricades voor onze gezondheid(szorg) en welzijn. Zo timmeren we aan een gezonde samenleving waarin we ons wel in ons vel voelen. Ook voor toekomstige generaties. Bij ons telt iedereen mee omdat we samen meer kunnen en elkaar nodig hebben. Iedereen die zich kan vinden in ons aanbod van activiteiten, thema’s en acties is welkom!

De Sleutel (Antenne Meetjesland)

De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs. Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij ons terecht.

Lokaal Dienstencentrum Oud Vredegerecht

Het lokaal dienstencentrum Kerkelare is een ontmoetingsplaats waar buurtbewoners terecht kunnen voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening. Het wil een centrale ankerplaats zijn in de buurt en bezoekers de weg helpen vinden naar gepaste dienst- en zorgverlening.

Solidaris: infopagina gezonde-geest

Een gezonde geest, het is belangrijker dan ooit. Kom hier alles te weten over hulpmiddelen voor een gezonde geest en terugbetalingen en diensten vanuit ons ziekenfonds.

De Triangel

De Triangel biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen

MFC Meetjesland

Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt.

VZW Apart

Jongeren die omwille van verontrustende situaties en/of feiten gebaat kunnen zijn bij een intensieve contextbegeleiding.

Sociale Dienst Evergem

Heb je persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, …), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden.

Indien nodig en als je dit wenst, zal de maatschappelijk werker je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Psychologische hulpverlening Kaprijke

OCMW Kaprijke wenst de drempel naar psychologische hulpverlening te verlagen voor haar inwoners. Een keer per maand wordt een zitdag georganiseerd waarbij je op afspraak kan langskomen.