Konekti

Konekti biedt ondersteuning wanneer het samenleven thuis onrustig loopt en er nood is aan een kortdurende ondersteuning om verdere escalatie te vermijden.
Via de methode van 1Gezin1Plan wordt samen met hele gezin een plan van aanpak opgesteld. Hierbij wordt telkens vertrokken vanuit de krachten, aanwezige hulpbronnen, …Het gezin neemt een regierol op in nauwe samenwerking met het aanwezige netwerk.

Daarnaast kan je als kind en jongeren tussen 0 & 25 jaar ook terecht bij de eerstelijnspsycholgen voor een snelle, kortdurende psychologische ondersteuning van vier sessies.

Aanmelden kan na doorverwijzing via een professional.

BRASA

Brasa is een project vanuit de samenwerking tussen CLB, CGG Mandel en Leie en CAW Zuid-West-Vlaanderen. De eerstelijnspsychologen en -pedagogen organiseren gratis groepssessies rond allerlei thema’s: omgaan met angst en paniek, seksualiteit en grenzen, omgaan met rouw, … op locaties dichtbij kinderen/jongeren zelf. Het aanbod kan telkens aangepast worden op basis van noden, de leeftijd en groep.

AkTRACtie

Bij AkTRACtie kan je als jongvolwassene terecht voor begeleiding en arbeidsvoorbereiding. Je ontdekt tijdens een traject wat je graag doet en wat je goed kan! Ook met andere welzijnsvragen en voor een luisterend oor kan je hier terecht.

Katrol Zuid-West-Vlaanderen (werkingsgebied Wervik)

De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden echter eveneens betrokken bij de ondersteuning. Ook de ouders worden bijgestaan en ondersteund (bvb. aanleren van de Nederlandse taal, opvoedingsvragen, vragen rond tewerkstelling, …)

Na de aanmelding komt een ankerfiguur langs bij het gezin om samen te kijken waar de noden liggen.

WWIN (Werk en Welzijn Integratie)

WWIN (Werk en Welzijn Integratie) biedt individuele belgeleiding en ondersteuning op maat van de jongere tussen de 18 en 30 jaar die werkloos zijn. Een vertrouwenspersoon bekijkt samen met de jongere welke noden hij/zij heeft op gebied van welzijn en werk en welke ondersteuning aansluit bij deze vraag. Er is ook een aanbod voor groepswerk. Met dit groepsaanbod willen ze het zelfvertrouwen en het geloof in het eigen kunnen van de deelnemers versterken.

Kortom: ze willen jongeren sterker in hun schoenen laten staat en hen helpen een realistisch zelfbeeld te krijgen. Er is hierbij telkens ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips waardoor ze van elkaar kunnen leren en zelf iets bijbrengen aan anderen. Het groepsaanbod wordt steeds op maat en vraag van de jongvolwassenen uitgewerkt.

Annelies

Heb je vragen rond gender, seksualiteit en/of geaardheid? Annelies werkt voor de jeugddienst en helpt je als ervaringsdeskundige graag op weg in de zoektocht naar jezelf.

Jeugdconsulent Pieterjan

Bij Pieterjan van de jeugddienst kan je terecht met jouw vragen. Voor een simpele babbel, een ‘oe ist’ gesprek tot diepere vragen rond seksualiteit/gender en/of geaardheid. Pieterjan biedt een luisterend oor en geeft je graag meer info mee. Blijf er niet mee zitten, praat erover.

Similes

Similes is een vereniging voor familie en vrienden van personen met een psychische kwetsbaarheid. Ze streven naar een betere geestelijke gezondheidszorg door actieve en volwaardige participatie van familieleden in de zorg na te streven. Dit doen ze door de belangen van families bij verschillende overheden te verdedigen en te ijveren voor een betere kwaliteit van zorg. Ze zetten ook in op taboedoorbreking.

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP)

Voel je je slecht in je vel? Heb je nood aan een goed gesprek? Worstel je wel eens met bepaalde gedachten of gevoelens? Eerstelijnspsychologen bieden toegankelijke psychologische hulp.

Dankzij de samenwerking met het lokaal bestuur en lokale partners kunnen gesprekken doorgaan op locaties binnen de eigen gemeente (lokaal dienstencentrum, Sociaal Huis, Huis van het Kind, …)
Het eerste gesprek is gratis, voor vervolggesprekken betaal je 11 euro of 4 euro voor personen met een verhoogde tegeemoetkoming.
Voor groepssessies betaal je maximum 2,5 euro per sessie.

Commissie Erkenning & Bemiddeling

De Commissie biedt erkenning en bemiddeling aan slachtoffers en hun nabestaanden, voor feiten die minstens tien jaar geleden gepleegd zijn.