Logo Gezond+

Logo Gezond+ wil de gezondheid van alle mensen in haar werkingsgebied bevorderen zodat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren. Logo Gezond+ coördineert een regionaal gezondheidsnetwerk waarbij lokale besturen, onderwijs, zorgorganisaties, partners, terreinwerkers en gezondheidsprofessionals samenwerken aan de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen. De focus ligt op ziektepreventie en gezondheidspromotie.

Zorgcentrum na seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel.

Drugpunt Aalter

Bij Drugpreventie kan je terecht voor professionele begeleiding en advies rond drugs en andere genotsmiddelen.

Voor wie?
Druggebruikende jongeren, hun vrienden, ouders en partner kunnen bij Drugpunt terecht.

Het kan gaan over legale drugs (bv. alcohol) en over illegale drugs (bv. cannabis). Ook gokken en grenzeloos gamen kunnen aan bod komen.

Wat?
Drugpunt biedt informatie, advies en begeleiding.

Aan de hand van één of enkele vertrouwelijke gesprekken willen we het druggebruik bespreekbaar maken en het inzicht in het gebruik vergroten.

Beroepsgeheim
Elke Drugpunt-medewerker heeft en respecteert het beroepsgeheim: alle contacten zijn strikt vertrouwelijk.

Praktisch
Alle gesprekken, begeleidingen zijn op afspraak en volledig gratis.

Sociale dienst Eeklo

Heb je nood aan een luisterend oor en advies in verband met opvoedingsproblemen, relationele problemen, psychische problemen, …? Onze sociaal werkers luisteren graag naar je vragen en zoeken samen met jou naar de meest passende oplossing.

Jeugddienst Eeklo

Nood aan een luisterend oor? Vragen rond bepaalde thema’s voor school of jezelf? Zit je niet lekker in je vel? Wil je gewoon eens je hart luchten? Je bent altijd welkom op de jeugddienst voor een vrijblijvende babbel.

Breed onthaal

Bij Breed onthaal kunnen mensen van Zelzate of omstreken terecht met vragen omtrent verschillende levensdomeinen (onderwijs, werk, gezondheid, wonen, vrije tijd, juridisch-financieel, …). Hiervoor werken verschillende organisaties samen (o.a. PC Sint-Jan Baptist, huisartsenpraktijk Sassevaart, Saamo, CAW, Voluit (Obra Baken), OCMW, RTJ De Tafels, Eerstelijnszone Oostmeetjesland,…).

We bieden hier ook psychologische hulp voor kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar. Verder werken we geconventioneerd, waardoor mensen hier terecht kunnen voor betaalbare psychologische hulpverlening aan €4 of €11 per gesprek (afhankelijk van verhoogde tegemoetkoming). Het eerste gesprek is trouwens altijd gratis. 

Dit initiatief is onderdeel van de op te richten brede eerstelijnspraktijk. Het project werd weerhouden als 1 van de 7 pilootprojecten vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid en ontving hiervoor een subsidie. Deze subsidie zal gebruikt worden om de realisatie van de Brede eerstelijnspraktijk waarin gezondheid ( huisartsen en polikliniek GGZ) en welzijn elkaar fysiek vinden in de praktijk.

RTJ De Tafels

RTJ De Tafels (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) is een gratis mobiele dienst voor jongeren en hun netwerk, die elke vraag ernstig neemt.