JAC Eeklo

Heb je hulp nodig of zoek je informatie? Je kunt bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) terecht met je vragen en krijgt gratis professionele hulp.

Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat vanalles in je hoofd om. De dingen die je meemaakt, maken het niet altijd gemakkelijker. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Samen zoeken we naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij jou en in je omgeving te vinden zijn.

Het JAC Eeklo helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om alleen te gaan wonen? Of over je rechten en plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

Bereikbaarheid

Je kan elke werkdag bellen van 9 tot 13u met al je hulpvragen.
Je kan mailen naar onze hulpverleners. Zij antwoorden binnen de 48 uur.
Je kan chatten met een hulpverlener van maandag tot en met vrijdag van 13u tot 19u.
Je kan enkel op afspraak langskomen.

Assessmentteam PAKT

Het Assessmentteam biedt hulp aan personen met een (vermoeden van) psychische problematiek en/of hun netwerk.

Radar – connect 14-25

Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

Het programma biedt:

Consult en advies – al dan niet telefonisch –  bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
Informatie, coaching en vorming aan ouders, familie, vrienden, … (= nulde lijnspartners) en hulpverleners, psychologen, huisartsen, … (= eerstelijnspartners)  over psychosegevoeligheid en/of middelengebruik: Hoe detecteer je het? Hoe vang je signalen op? Hoe ga je ermee om?
Laagdrempelige begeleiding van de jongere, met aandacht en ondersteuning van de personen in de omgeving van de jongere. Dit gebeurt ambulant en outreachend, d.w.z. thuis of in de buurt, niet op een dienst of een ziekenhuis. 
Ondersteuning om te zoeken naar verdere zorgtrajecten indien nodig
Wie is de doelgroep?
Oost-Vlaamse jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 25 jaar met psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
Personen uit de omgeving van deze jongeren die zich hierover zorgen maken
Professionelen die hierrond advies, ondersteuning of vorming wensen
Hoe kan je aanmelden?

Meld je telefonisch of via mail aan via onderstaande contactgegevens en vermeld dat je uit regio Gent-Meetjesland komt. Je krijgt binnen de week een antwoord. 

Connect 14-25 is gratis.

Kind en Gezin – Lokaal Team Meetjesland

Kind en Gezin is het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met jonge kinderen. Lokaal team Meetjesland ondersteunt gezinnen in de regio Meetjesland. 

Algemene werking
Een lokaal team van Kind en Gezin brengt een aanbod op maat, aangepast aan de lokale situatie in een gemeente of stad én aan de noden van elk gezin.
Elk lokaal team is multidisciplinair samengesteld.
Aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen terecht bij een verpleegkundige, gezinsondersteuner, psychopedagoog en sociaal werker.
Partners en voorzieningen kunnen rekenen op de steun van een intersectorale medewerker en een relatiebeheerder.
Elk team heeft ook een administratief medewerker.
De zelfstandige consultatiebureau-artsen geven mee vorm aan het lokale multidisciplinaire aanbod. Organiserende besturen staan o.a. in voor de inrichting, de infrastructuur en de vrijwilligerswerking van de consultatiebureaus. 

Doelgroep
Alle (aanstaande) gezinnen en hun kinderen tot 3 jaar.
Partnerorganisaties en voorzieningen.

GO! CLB Deinze-Eeklo

CLB werkt gratis, onafhankelijk en discreet. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er met al hun vragen terecht. Elke school werkt samen met een CLB.

Vrij CLB Meetjesland

CLB werkt gratis, onafhankelijk en discreet. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er met al hun vragen terecht. Elke school werkt samen met een CLB.

Drugpreventie Eeklo-Kaprijke-Sint-Laureins

Bij Drugpreventie kan je terecht voor professionele begeleiding en advies rond drugs en andere genotsmiddelen.

Voor wie?
Druggebruikende jongeren, hun vrienden, ouders en partner kunnen bij Drugpunt terecht.

Het kan gaan over legale drugs (bv. alcohol) en over illegale drugs (bv. cannabis). Ook gokken en grenzeloos gamen kunnen aan bod komen.

Wat?
Drugpunt biedt informatie, advies en begeleiding.

Aan de hand van één of enkele vertrouwelijke gesprekken willen we het druggebruik bespreekbaar maken en het inzicht in het gebruik vergroten.

Beroepsgeheim
Elke Drugpunt-medewerker heeft en respecteert het beroepsgeheim: alle contacten zijn strikt vertrouwelijk.

Praktisch
Alle gesprekken, begeleidingen zijn op afspraak en volledig gratis.

Huis van de Mens Eeklo

In het Huis van de Mens in Eeklo kan je terecht voor humanistische plechtigheden, gesprekken over levensvragen, zingeving en zelfbeschikking, gemeenschapsvormende activiteiten en vrijwilligerswerk.

Je vindt er ook informatie over waardig levenseinde en wilsverklaringen, levensbeschouwelijke onderwerpen, lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd en de waarden van het vrijzinnig humanisme.

Vrijzinnig humanistische dienstverlening:

1. Gesprekken:

Wij luisteren als consulent, niet als therapeut. Geen enkel onderwerp is taboe. Wil je praten over zingeving en spiritualiteit, over recht op zelfbeschikking, over identiteit of relaties, over rouw en verlies? Sta je voor het maken van een moeilijke keuze? 

2. Andere dienstverlening:

Plechtigheden: huwelijk of relatieviering, geboorte, afscheid of herdenking, lentefeest of feest vrijzinnige jeugd enz… 
Info en educatie: wetgeving inzake het levenseinde of abortus. Info over vrouwenrechten, mensenrechten of LGBTQIA+ rechten. 
Gemeenschapsvorming: https://demens.nu/diensten/gemeenschapsvorming

Doelgroep
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Onze dienstverlening is kosteloos.

CAW Oost-Vlaanderen

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW.

Wijkcentrum De Kring

Wij zijn een gastvrije plek waar iedereen welkom is. met extra aandacht voor mensen die het moeilijk hebben.